REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

1.1.
Organizatorem Konkursu pod nazwą „ROG Summoners Arena” (dalej nazywany „Konkursem” lub „Turniejem”) jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).
1.2.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
1.3.
Sędzia – sędzia zawsze ma ostatnie słowo. Kierując się zasadami fair play, sędzia może podejmować akcje nie opisane w Regulaminie.
1.4.
Zachowanie – każdy Uczestnik zobowiązany jest do traktowania innych graczy z szacunkiem. Zabronione są wszelkie formy obrażania/nękania innych graczy. Uczestnicy nie przestrzegający tej zasady mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.
1.5.
Anulowanie Konkursu – w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Organizator ma prawo anulować Konkurs.
1.6.
Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie oraz odbiorem nagród.
1.8.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z niniejszym Regulaminem Konkursu i zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu.

2. Uczestnicy

2.1.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Uczestnik, który nie ukończył 18 lat, musi posiadać dokument podpisany przez opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na jego uczestnictwo w Konkursie i zobowiązany jest do jego okazania na każde żądanie Organizatora lub Sędziego.
2.2.
Każdy Uczestnik Konkursu musi być posiadaczem prywatnego konta Riot na serwerze EUW, aby móc wziąć udział w rozgrywkach.
2.3.
Nicki graczy nie mogą być obraźliwe, ani wulgarne i niestosowne. Osoby niestosujące się do tego punktu zostaną wykluczone z Konkursu.
2.4.
Konkurs trwa od 13 września 2021 (start rejestracji) roku do 23 października 2021 roku (faza finałowa Turnieju).
2.5.
Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.
2.6.
Konkurs składa się z czterech faz:
 1. otwartych kwalifikacji rozgrywanych w dniach 27.09, 28.09, 30.09 oraz 01.10 w 2021 roku;
 2. fazy ćwierćfinałowej rozgrywanej w dniach 07.10, 08.10, 09.10, 10.10 w 2021 roku;
 3. fazy półfinałowej rozgrywanej w dniach 16.10, 17.10 w 2021 roku;
 4. fazy finałowej rozgrywanej w dniu 23.10 w 2021 roku.
2.7.
Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek potwierdzić swój udział w rozgrywkach za pomocą funkcji check-in na stronie Turnieju. Opcja ta dostępna będzie w dniach rozgrywania kwalifikacji (tj. 27.09, 28.09, 30.09 oraz 01.10) od godz. 00:00 do 15:00. W przypadku braku potwierdzenia udziału Uczestnika, Organizator wybierze z listy rezerwowej kolejnego rozgrywającego.
2.8.
Każdy Uczestnik w swoim dniu meczowym, powinien być obecny na kanale Discord prowadzonym na potrzeby Turnieju w celu sprawnej komunikacji z Administratorami lub Organizatorami.
2.9.
Zgłoszenie udziału w Konkursie – rejestracja:
  1. rejestracja do udziału w turnieju trwa od 13 września 2021 roku godz. 15:00 do 25 września 2021 roku godz. 15:00
  2. aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wybrać dzień kwalifikacji oraz wypełnić formularz znajdujący się w serwisie Toornament pod adresem:
Otwarte Kwalifikacje I (27.09) ROG Summoners Arena I | ToornamentOtwarte Kwalifikacje II (28.09) ROG Summoners Arena II | ToornamentOtwarte Kwalifikacje III (30.09) ROG Summoners Arena III | ToornamentOtwarte Kwalifikacje IV (01.10) ROG Summoners Arena IV | Toornament
 1. w pojedynczym etapie otwartych kwalifikacji może wziąć udział maksymalnie 256 Uczestników (128 zostanie przyjętych na podstawie rangi w momencie zakończenia rejestracji oraz kolejnych 128 przyjętych na podstawie kolejności zgłoszeń)
 2. Uczestnik może się zgłosić wyłącznie do jednego turnieju kwalifikacyjnego. Organizator przewiduje zezwolenie na zapisanie się na więcej niż jeden turniej kwalifikacyjny w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń.
2.10.
Uczestnicy biorący udział w Konkursie i rejestrujący się podają Organizatorowi następujące dane:
 1. Ksywka z konta Riot na EUW używanego do wzięcia udziału w turnieju oraz link do swojego głównego profilu na lolchess.gg (EUW, EUNE lub obydwa);
 2. Nazwa konta Discord;
 3. Adres e-mailowy;
Dane te będą wykorzystane do poprawnego przeprowadzenia Konkursu oraz kontaktu z jego Uczestnikami za pomocą komunikatora Discord oraz podanego adresu e-mail.
2.11.
Po przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy mają czas na potwierdzenie swojego udziału w Konkursie poprzez check-in w serwisie w dniach rozgrywania kwalifikacji (tj. 27.09, 28.09, 30.09 lub 01.10) od godz. 00:00 do 15:00.W przypadku braku potwierdzenia przez Uczestnika zgłoszenia do udziału w turnieju, Uczestnik ten zostaje wykluczony z udziału w Konkursie i usunięty z listy Uczestników, a na jego miejsce trafia kolejny Uczestnik według kolejności.
2.12.
Do fazy pucharowej automatycznie (bez konieczności udziału w Otwartych Kwalifikacjach) zostanie zaproszonych 8 graczy wybranych przez Organizatora.
2.13.
Do fazy pucharowej automatycznie (bez konieczności udziału w Otwartych Kwalifikacjach) awansuje również 8 najlepszych graczy wybranych pod względem rangi w dniu zakończenia zapisów (6 graczy z serwera EUW oraz 2 z EUNE). Gracze, którzy chcą się starać o taką możliwość muszą zapisać się do pierwszego turnieju kwalifikacyjnego. Zgłoszenia w pozostałych kwalifikacjach nie będą w tym przypadku brane pod uwagę. Informacja o tych graczach pojawi się na Twitterze Friendly Fire (https://twitter.com/friendlyfirepl) jak również zostanie rozesłana Uczestnikom drogą mailową lub na Discordzie.

3. Format turnieju i zasady uczestnictwa

3.1.
Turniej:
 1. Odbędą się cztery Turnieje Kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie 16 graczy, którzy wezmą udział w fazie pucharowej Turnieju;
 2. W Otwartych Kwalifikacjach do Turnieju może wziąć udział maksymalnie 1024 Uczestników (po 256 Uczestników na jeden Turniej Kwalifikacyjny);
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w maksymalnie jednym Turnieju Kwalifikacyjnym;
 4. Turniej jest podzielony na cztery fazy: otwarte kwalifikacje, ćwierćfinały, półfinały oraz finał;
 5. Uczestnik po ostatniej decydującej rundzie swojego meczu, jeśli zajął pierwsze lub drugie miejsce w lobby, ma obowiązek wykonania zrzutu ekranu, na którym widać kolejność odpadania wszystkich zawodników. Po rozegranym meczu Uczestnik ma obowiązek udostępnić zrzut ekranu na kanale tekstowym swojego meczu na Discordzie Organizatora;
 6. Uczestnik ma prawo do działań, które pozwolą mu osiągnąć jak najlepszy wynik w danej fazie lub też całym turnieju (np. podbieranie jednostek lub przedmiotów z karuzeli). W przypadku kwestii skrajnie spornych należy skontaktować się z Administratorem.
3.1.1. Faza otwartych kwalifikacji:
 1. Do pojedynczej fazy otwartych kwalifikacji może zostać przyjętych maksymalnie 256 Uczestników – w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń (przekraczającej 256 graczy) w pierwszej kolejności zostanie przyjętych 128 Uczestników na podstawie rangi w momencie zakończenia rejestracji, a następnie kolejnych 128 na podstawie kolejności zgłoszeń;
 2. Uczestnicy zostaną podzieleni na 8-osobowe grupy według ustalonego seedingu na podstawie rang oraz dotychczasowych osiągnięć graczy;
 3. Rozgrywki będą prowadzone w systemie BO1 do momentu wyłonienia 16 graczy (rozegrane zostaną tak cztery spotkania) – w tym etapie punkty nie resetują się po każdym meczu, a do kolejnych rund przechodzi połowa najlepszych graczy pod względem łącznej liczby zebranych punktów;
 4. Następnie dwie 8-osobowe grupy (również ustalone według seedingu) rozegrają spotkania w systemie BO3 – dwójka najlepszych graczy z każdej grupy awansuje do fazy ćwierćfinałowej Turnieju;
 5. W przypadku niepełnej liczby Uczestników podczas Kwalifikacji Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formatu rozgrywania Otwartych Kwalifikacji.
 6. Wszystkie turnieje kwalifikacyjne rozpoczynają się o godzinie 17:00
3.1.2. Faza ćwierćfinałowa:
 1. W fazie ćwierćfinałowej weźmie udział 32 Uczestników (8 Dzikich Kart + 8 zarejestrowanych graczy z najwyższą rangą + 16 Uczestników z Otwartych Kwalifikacji);
 2. Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery 8-osobowe grupy według seedingu (w wyjątkowych przypadkach gracze mogą wybrać dzień rozgrywania swojego etapu);
 3. Uczestnicy zmierzą się w systemie BO5;
 4. Do fazy półfinałowej awansuje czterech najlepszych graczy z każdej grupy.
3.1.3. Faza półfinałowa:
 1. W fazie półfinałowej weźmie udział 16 Uczestników;
 2. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie 8-osobowe grupy według seedingu;
 3. Uczestnicy zmierzą się w systemie BO5;
 4. Do fazy finałowej awansuje czterech najlepszych graczy z każdej grupy.
3.1.4. Faza finałowa:
 1. W fazie finałowej weźmie udział 8 Uczestników;
 2. Zwycięzcą finału zostanie ten gracz, który po uzyskaniu 18 punktów wygra następne spotkanie lub ten, który jako pierwszy uzyska łącznie 40 (lub ponad 40) punktów.
3.2. Punktacja meczów.
Punktacja w Konkursie przyznawana jest zgodnie z następującą tabelą:
I miejsce10 Punktów
II miejsce8 Punktów
III miejsce7 Punktów
IV miejsce6 Punktów
V miejsce4 Punktów
VI miejsce3 Punktów
VII miejsce2 Punktów
VIII miejsce1 Punktów
3.3. Remisy
W przypadku uzyskania przez kilku Uczestników tej samej liczby punktów o kolejności decydują warunki dodatkowe w następującej hierarchii:
 1. Wygrywa Uczestnik z największą ilością zwycięstw w danej fazie turnieju;
 2. Wygrywa Uczestnik z najlepszym średnim miejscem w danej fazie turnieju;
 3. Wygrywa Uczestnik z najlepszym miejscem w ostatniej grze danej fazy;

4. Problemy techniczne i oszustwa

4.1.
Organizator nie odpowiada za problemy techniczne w tym: aktualizacje gry, błędy techniczne po stronie gry oraz awarię serwerów.
4.2.
Restart meczu może nastąpić tylko za zgodą administratora i tylko w przypadkach problemów natury technicznej.
4.3.
Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry oraz stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych wpływających na rozgrywkę. Uczestnik, który złamie którąkolwiek z zasad określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany i wykluczony z udziału w Konkursie.
4.4.
Dozwolone jest korzystanie z programów prezentujących kombinacje przedmiotów i synergie postaci.

5. Streaming

5.1.
Każdy z Uczestników fazy ćwierćfinałowej, półfinałowej i finałowej Konkursu ma obowiązek streamowania swojej rozgrywki, aby umożliwić Organizatorowi restream i komentarz Turnieju. Ponadto, aby prowadzić transmisję z rozgrywek muszą być spełnione następujące warunki:
 1. należy umieścić w tytule streamu tekst „Turniej ROG Summoners Arena by Friendly Fire”;
 2. w formularzu zgłoszeniowym należy podać adres swojego kanału na platformie streamingowej.
5.2.
Zgłaszając się przy użyciu formularza i biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zgadzają się na podgląd i możliwość streamowania ich meczów przez Organizatorów.
5.3.
Etap ćwierćfinałów będzie streamowany na kanałach https://www.twitch.tv/kezman22 oraz https://www.twitch.tv/simplywojtek.
5.4.
Od etapu półfinałów mecze będą streamowane na kanale twitch.tv/friendlyfirepl.
5.5.
W przypadku braku możliwości streamowania można skontaktować się z Organizatorem podczas zapisywania się na Konkurs i o tym poinformować.

6. Nagrody

6.1.
Sponsorami nagród jest firma Asus Polska Sp. z o.o
6.2.
Nagrodami w turnieju są:
I miejsce3 000 zł oraz laptop Asus ROG Strix Scar 15
II miejsce2 000 zł
III miejsce1 000 zł
IV miejsce800 zł
V – VI miejsce500 zł
VII – VIII miejsce300 zł
6.3.
Podatek od Nagród odprowadza Organizator.
6.4.
Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu – za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora, następujących danych osobowych niezbędnych do doręczenia i rozliczenia nagrody:
 1. Imię i nazwisko
 2. Adres zamieszkania oraz numer telefonu w celu wysyłki nagrody rzeczowej
 3. Numer konta bankowego w celu przekazania nagrody pieniężnej
6.5.
W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie:
 1. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;
 2. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.
6.6.
Wydanie nagród pieniężnych odbywa się wyłącznie na rachunki bankowe prowadzone w Polsce.
6.7.
Nagroda nie podlega zamianie na nagrodę innego rodzaju.
6.8.
Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
6.9.
Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez zwycięzców danych wymienionych w punkcie 6.4., w terminie 14 dni od przekazania tych danych Organizatorowi.

7. Wykluczenia z udziału w Konkursie

7.1.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
 1. osób, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu czy zasad gry;
 2. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek lub naruszające zasady współżycia społecznego.

8. Dane osobowe

8.1.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik zgadza się, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
8.2.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane przez Organizatora to:
 1. adres mailowy
 2. ksywka przypisana do prywatnego konta Riot
 3. nazwa konta Discord
w przypadku Zwycięzców dodatkowo także:
 1. imię i nazwisko
 2. adres zamieszkania
 3. numer telefonu
 4. numer konta bankowego
 5. data urodzenia, numer PESEL, nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania w celu prawidłowego odprowadzenia podatku od nagrody.
8.3.
Dane osobowe Uczestników, wymienione w punkcie 8.2. będą przetwarzane w celach:
 1. organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu;
 2. wyłaniania Zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród
 3. kontaktu z Uczestnikami przez platformę Discord oraz maila;
 4. sporządzenia statystyk dotyczących turnieju oraz celów księgowych.
Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8.4.
Każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że został poinformowany o prawie:
 1. wglądu do podanych niniejszym danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 2. prawie do ich modyfikacji;
 3. prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także o tym, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.
Powyższe prawo może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
8.5.
Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz zakończenia wysyłki nagród, a w zakresie udokumentowania rozliczenia Konkursu – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym przyznano nagrody.
8.6.
Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:
 1. Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, nr PESEL laureatów oraz dane właściwego im urzędu skarbowego w celach księgowych oraz odprowadzenia podatku).
 2. UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzcy w celach dostarczenia nagrody);
Wykaz wszystkich Partnerów znajduje się pod adresem: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=14
8.7.
W sprawach dotyczących danych osobowych, w tym w zakresie realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Marek Pióro z którym można skontaktować się pod adresem [email protected]

9. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

9.1.
Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu mogą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników poszczególnych faz Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w punkcie 1 ust. 1 z dopiskiem „ROG Summoners Arena – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
9.2.
Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
9.3.
Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

10. Postanowienia końcowe

10.1.
Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej: https://rogtftarena.friendlyfire.pl/regulamin/
10.2.
Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: [email protected] oraz poprzez platformę Discord.
10.3.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
 2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
10.4.
Regulamin obejmujący zmiany wymienione w punkcie 10.3. zostanie udostępniony Uczestnikom na discordzie Organizatora dostępnej pod adresem z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem turnieju do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.
10.5.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie informując o zmianach wszystkich Uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie: https://rogtftarena.friendlyfire.pl/regulamin/
10.6.
Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
10.7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.